نوشته‌ها

کورش پرویزیان

اصلاحات نظام کارمزد باید به نفع همه شبکه پرداخت باشد

/
 رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: نظام ک…