نوشته‌ها

بهار وندی

حجم تسهیلات تکلیفی خارج از توان شبکه بانکی است

/
مدیرعامل بانک کارآفرین با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات…