نوشته‌ها

حسین زاده - بانک رسالت

حمایت از اشتغال معیشت محور خانواده شهدا

/
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: در نشستی که بامدیران بنیاد ش…

عضویت 4 میلیون نفر در سامانه اعتبارسنجی «مرآت»

/
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: بیش از چهارمیلیون نفر از مشت…

پرداخت یک میلیون فقره وام در بانک رسالت

/
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از پرداخت بیش از یک میلیون فقر…

پرداخت وام اشتغال به مددجویان کمیته امداد

/
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: این بانک در سال جاری بودجه ا…