نوشته‌ها

حسین زاده - بانک رسالت

استقبال مردم از خدمات بانک قرض الحسنه رسالت

/
مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت از پرداخت 22 هزار میلیارد توما…
حسین زاده - بانک رسالت

رونمایی از چک الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت

/
 سامانه چک امن دیجیتال (چکاد) در بانک قرض الحسنه رسالت با حضور مدی…
حسین زاده - بانک رسالت

سهام بانک رسالت افزایش یافت

/
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از افزایش سهام این بانک از یک …
حسین زاده - بانک رسالت

وام های بانک رسالت بدون کارمزد می شوند

/
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از اجرایی شدن پرداخت وام بدون …
حسین زاده - بانک رسالت

وام بدون کارمزد در بانک رسالت اجرایی می شود

/
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت خبر از اجرایی شدن پرداخت وام بدو…
حسین زاده - بانک رسالت

حمایت از اشتغال معیشت محور خانواده شهدا

/
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: در نشستی که بامدیران بنیاد ش…

عضویت 4 میلیون نفر در سامانه اعتبارسنجی «مرآت»

/
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: بیش از چهارمیلیون نفر از مشت…

پرداخت یک میلیون فقره وام در بانک رسالت

/
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از پرداخت بیش از یک میلیون فقر…

پرداخت وام اشتغال به مددجویان کمیته امداد

/
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: این بانک در سال جاری بودجه ا…