نوشته‌ها

رشد 53 درصدی پرداخت تسهیلات در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی

/
نظام بانکی کشور در سال 1401 مجموعاً 44 میلیون و 485 هزار و 2…
بانک مرکزی

افزایش 45 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها در سال گذشته

/
‌تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1401 مبلغ 44.485/3 هزار م…

رشد 100 درصدی پرداخت تسهیلات در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی

/
میزان پرداخت تسهیلات در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی علی‌ر…