نوشته‌ها

افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانک سرمایه در ایام اربعین

/
همزمان با ایام اربعین حسینی، سقف برداشت از خودپردازهای شعب بانک سرمایه د…