نوشته‌ها

محمدرضا جمشیدی

بانک ها در پرداخت تسهیلات خُرد با متقاضیان مساعدت بیشتری داشته باشند

/
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: علی رغم مسئ…