نوشته‌ها

بهمن اسکندری

بهمن اسکندری مدیرعامل بانک دی شد

/
بهمن اسکندری، به عنوان مدیرعامل جدید بانک دی انتخاب شد.  به گزارش …
قیطاسی

رشد 81 درصدی شاخص بورس بانک دی

/
مدیر عامل بانک دی جامعه ایثارگری را اولویت اول این بانک در ارائه…