نوشته‌ها

بانک سامان

رتبه نخست بانک سامان در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

/
با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ض…
فتحعلی . بانک سینا

برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

/
مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانک‌‌‌ها …