نوشته‌ها

علی نظافتیان

حضور دبیر کمیسیون حقوقی کانون در شبکه تلویزیونی افق

/
علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با ح…
صندوق امانات

مسئولیت بانک در قبال صندوق‌های دزدیده شده چیست؟

/
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسئولیت ب…