نوشته‌ها

شهرداری زنجان و بانک شهر تفاهم‌نامه امضا کردند

/
تفاهم‌نامه مشترک شهرداری زنجان و هلدینگ فناوری اطلاعات بانک ش…