نوشته‌ها

صندوق امانات

مسئولیت بانک در قبال صندوق‌های دزدیده شده چیست؟

/
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسئولیت ب…