نوشته‌ها

عضویت 4 میلیون نفر در سامانه اعتبارسنجی «مرآت»

/
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: بیش از چهارمیلیون نفر از مشت…