نوشته‌ها

زائرام اربعین

ارایه خدمات ثابت و سیار بانک ها به زائران اربعین

/
دبیر شورای هماهنگی بانکها از خدمات دهی ویژه به زائران اربعین حس…
بانک سرمایه

فروش ارز اربعین در شعب منتخب بانک سرمایه

/
شعب منتخب بانک سرمایه در سراسر کشور به زائران اربعین حسینی ارز ا…