نوشته‌ها

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین گواهینامه «ISMS» گرفت

/
در پنجمین سال متوالی موفق به کسب گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات…