نوشته‌ها

دیوان عدالت اداری

انجام تراکنش‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی، جنبه درآمدی ندارد

/
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واریز به حساب‌های بانکی از طر…