نوشته‌ها

محمدرضا جمشیدی

وزارت اقتصاد از جریمه مالیاتی بانک ها انصراف داد

/
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت:طبق دستور العمل اج…
محمدرضا جمشیدی

بانک ها در پرداخت تسهیلات خُرد با متقاضیان مساعدت بیشتری داشته باشند

/
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: علی رغم مسئ…