نوشته‌ها

زائرام اربعین

ارایه خدمات ثابت و سیار بانک ها به زائران اربعین

/
دبیر شورای هماهنگی بانکها از خدمات دهی ویژه به زائران اربعین حس…