نوشته‌ها

چک برگشتی

92 درصد چک‌ها در شهریور ماه وصول شد

/
در شهریور ماه سال جاری بیش از 6.7 میلیون فقره چک مبادله‌ شد که نزدیک …
آمنه نادعلی زاده

90.9 درصد چک‌ها در مرداد ماه وصول شد

/
در مردادماه سال جاری حدود 7.1 میلیون فقره چک مبادله‌ شد که 90.9…
شعب بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 12 اردیبهشت تعطیل نیست

۹۰ درصد چک‌های مبادله‌ای وصول شد

/
در خردادماه سال جاری حدود ۶.۸ میلیون فقره چک مبادله‌ شد که ۹۰.۵ د…