نوشته‌ها

بلوکه کردن بخشی از وام به عنوان وثیقه ممنوع است

/
طبق اعلام بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی …