نوشته‌ها

بانک دی

زمان مزایده فروش نیروگاه دماوند از سوی بانک دی

/
بانک دی، در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقا…