نوشته‌ها

محمدرضا جمشیدی

وزارت اقتصاد از جریمه مالیاتی بانک ها انصراف داد

/
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت:طبق دستور العمل اج…