نوشته‌ها

بانک مرکزی

نرخ جدید سود بانکی اعلام شد

/
بانک مرکزی در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره…
علی صالح آبادی

تسهیل دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات بانکی

/
رییس کل بانک مرکزی گفت: نرخ تورم از ۵۹.۳ درصد در ابتدای د…