تسهیلات تکلیفی باید متناسب با منابع بانک‌ها باشد

تسهیلات تکلیفی باید متناسب با منابع بانک‌ها باشد

/
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: تقاضای ما از قانونگذار و مراجع نظارتی این است که تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، برقرار باشد.
حمایت بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از بخش های اقتصادی کشور

حمایت بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از بخش های اقتصادی کشور

/
میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بخش های مختلف اقتصادی کشور در هشت ماه سال 1400 اعلام شد.