درباره کانون

کانون بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانیان، موسسه‌‌ای است غیرانتفاعی، متشکل از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی که به عضویت کانون پذیرفته شده‌اند و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. تابعیت کانون ایرانی است و حوزه فعاليت آن سراسر كشور مي‌باشد. مرکز اصلی کانون در تهران می‌باشد.

موضوع فعالیت قانونی و اهداف کانون به شرح ذیل است:

  • ایجاد هماهنگی، وحدت رویه در عملیات بانکی و همکاری بین اعضای کانون و تلاش در جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات و استقرار روش‌های نوین بانکداری منطبق با بانکداری اسلامی و ضوابط بانک مرکزی.
  • هماهنگی بین اعضا در امور آموزشی، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعضا، همکاری با بانک مرکزی، و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای گسترش خدمات بانکداری و مطالعات در زمینه‌های پولی و بانکی و سایر زمینه‌های مرتبط با فعالیت کانون و ارائه نظرات مشورتی حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین پولی و بانکی به کلیه مراجع ذیربط و پیوستن به انجمن‌ها و موسسات مشابه.
  • حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضاء در کلیه مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح قانونی راساٌ یا به نمایندگی از اعضا، یا از طریق انتخاب وکیل و پشتیبانی از آنان در مراجع و سازمان‌های ذیربط و پیگیری حل مشکلات عمومی و مشترک اعضای کانون در کلیه مراجع و دفاع از منافع مشترک آن‌ها درمراجع و سازمان‌های دولتی و ملی و مراجع قضائی و حل اختلاف بطور مستقل یا با تقبل نمایندگی آنها در برابر سایر مراجع اعم از قضائی و اداری و انتظامی و نهادهای عمومی غیر دولتی.
  • حکمیت و داوری بین اعضاء و نصب داور در خصوص رسیدگی به اختلافات یا دعاوی بین اعضاء و یا دعاوی اعضاء با سایر اشخاص درصورت توافق اصحاب دعوی با رعایت قوانین و مقررات ذیربط.
  • سایر معاملات، اقدامات و فعالیت‌هایی که در جهت نیل به اهداف و فعالیت‌های قانونی کانون مورد نیاز است.