جزئیات تغییرات دستور پرداخت‌های ساتنا و پایا

1400/10/21
22 مشاهده

سقف مبلغ دستور پرداخت « پایا و ساتنا» از روز شنبه 25 دی ماه در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزایش می یابد.

به گزارش روابط عمومی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در راستای اجرای دقیق تر رسالت سامانه ساتنا در انتقال وجوه کلان و همچنین مدیریت حجم دستورپرداخت های سامانه یاد شده، از روز شنبه مورخ 25 دی ماه 1400 تغییراتی به شرح زیر در سامانه های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.

  • کف مبلغ دستورپرداخت های بین مشتری (C2C) ساتنا، از 150 میلیون ریال به 500 میلیون ریال، افزایش خواهدیافت.
  • سقف مبلغ دستورپرداخت های پایا، از 500 میلیون ریال به 1 میلیارد ریال به ازای هر دستورپرداخت، افزایش خواهد یافت.
  • درخصوص چرخه های تسویه پایا در روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی)، چرخه جدیدی در ساعت 17:45 جهت تسویه دستورپرداخت های غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.

شایان ذکر است دستورپرداخت های ساتنا و پایا با مبدا و مقصد بانک مرکزی و همچنین دستورپرداخت‌های مربوط به تسویه وجوه پرداخت یاران، از شمول محدودیت های مبلغی ذکر شده مستثنی هستند. بدیهی است در صورت عدم رعایت کنترل های برشمرده، وجه التزام سامانه های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.