اعضای شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات نظام بانکی مشخص شدند

1400/10/21
23 مشاهده

جلسه دوره‌ای مدیران روابط عمومی شبکه بانکی کشور در تاریخ 20دی ماه در محل بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی این نشست با هدف ايجاد وحدت رويه  ، اتخاذ شيوه های مناسب و همچنین انجام هماهنگي های لازم در حوزه اطلاع رساني بین مديران روابط عمومي بانک های خصوصی و دولتی تشكيل شد.

در ادامه این نشست انتخابات اعضای جدید «شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات نظام بانکی»  برگزار و اعضای جدید این شورای به مدت یک سال انتخاب شدند.

اعضای شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات نظام بانکی به شرح زیر است:

  1. مصطفی قمری‌وفا - مدیر روابط عمومی بانک مرکزی
  2. خانم مینا ساعتچی - مدیر روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به عنوان دبیر کمیسیون روابط عمومی بانک‌های دولتی
  3. آقای سید محمدحسین استاد - مدیر روابط عمومی بانک ایران‌زمین به عنوان دبیر کمیسیون روابط عمومی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی
  4. آقای مهدی سوهانیان - مدیر روابط عمومی بانک ملی ایران به عنوان نماینده بانک‌های دولتی
  5. خانم فاطمه فروزان - به عنوان نماینده بانک‌های غیردولتی
  6. آقای امیر لعلی - به عنوان نماینده بانک‌های غیردولتی
  7. آقای کامبیز زاهدپور - مدیرعامل موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز