جلسه نقد و بررسی کارشناسی رأی وحدت رویه شماره 794

1400/07/20
83 مشاهده

به ابتکار دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) جلسه نقد و بررسی کارشناسی رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 دیوان عالی کشور در روز دوشنبه 20 مهرماه به‌صورت مجازی با حضور دکتر مجید قاسمی رئیس شعبه 39 مجتمع قضایی شهید بهشتی، علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، خانم دکتر فریور رئیس امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دکتر مسعود یوسفی مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه با مدیریت دکترمرادی رئیس دپارتمان حقوق بانکی به‌صورت مجازی تشکیل شد. یادآوری می‌شود رأی وحدت رویه 794 به‌طور خلاصه حاکی از آن است که مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی جنبه آمره دارد و شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. در این جلسه مباحثی مانند شمول یا عدم شمول این رأی بر تسهیلات مشارکتی و نظر بانک مرکزی در این زمینه، تسری یا عدم تسری رأی موردبحث بر تسهیلات بانکی قبل از صدور رأی، عدم شفافیت حقوقی در مورد واژه سود و لزوم مشخص شدن و تفکیک سود یا بازده مورد انتظار از سود قطعی در تسهیلات مشارکتی، عملکرد ادارات ثبت در پرونده‌های مطالبات بانک‌ها و مداخله آنان در امور تر افعی و اختلافات بین بدهکاران بانکی بانک‌ها به استناد رأی 794 و همچنین لزوم توجه به حقوق قانونی بدهکاران در کنار توجه و رعایت حقوق سپرده‌گذاران بانکی و... به‌تفصیل موردبحث بررسی و نقد کارشناسی قرار گفت و هریک از حاضرین در پاسخ به سؤالات مدیر جلسه نظریات کارشناسی خود را ابراز داشتند. یادآوری این نکته ضروری است که رأی مورداشاره اخیراً به‌طور تلویحی موردانتقاد ریاست محترم قوه قضاییه قرارگرفته و نحوه اجرای آن مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به وجود آورده است.