افزایش کارمزد پیامکی همه بانک‌های خصوصی درست نیست

1400/01/23
88 مشاهده

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی طرح مباحثی پیرامون افزایش کارمزد پیامکی همه بانک‌های خصوصی را نادرست دانست.

محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره خبرهایی درباره افزایش کارمزد پیامک‌های بانکی بویژه بابت تراکنش‌های جاری اعلام شده، اظهار داشت: جز در یک بانک، هیچیک از بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نسبت به افزایش هزینه پیامک‌های ناشی از تراکنش‌های بانکی اقدامی نداشته‌اند. البته میزان هزینه‌های مخابره پیامک‌ها در بانک ها در مقایسه با رقم دریافتی بابت آنها بسیار بیشتر است و این روزها نیز از سوی اپراتورهای مختلف باز هم افزایش یافته است.

دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه افزود: آنچه که بانک‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۹ بابت مخابره این پیامک‌ها دریافت می‌کنند بخشی کوچک از هزینه‌های متعلقه آنهاست و بمیزان ۱۵۰هزار ریال در سال و یا ۷۵ هزار ریال در هر شش ماه در صورت درخواست مشتریان برای دریافت پیامک از حساب آنها برداشت می‌شود.

وی افزود: بانکی که امسال هزینه یا کارمزد مزبور را به مبلغ سیصد هزار ریال افزایش داده است احتمالاً بمنظور تاب‌آوری در مقابل این تفاوت هزینه‌های دریافتی یا پرداختی بوده است و راساً برای انجام آن اتخاذ تصمیم نموده و خوشبختانه اعلام داشته است مشتریانیکه موافق پرداخت این هزینه در مقابل دریافت پیامک ها نمی‌باشند مراتب را به بانک خود اعلام دارند تا نسبت به استرداد وجه پرداختی اقدام شود.

به  گفته جمشیدی، کارمزد یا ما به ازای هزینه مخابره پیامک‌های بانکی تاکنون در سایر بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی همان مبلغ ۱۵۰هزار ریال در سال است.