انتخاب دکتر کورش پرویزیان به رياست شوراي عالي كانون

1399/07/05
231 مشاهده

جلسه شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۹/۷/۱ با حضور مدیران عامل بانکها و نمایندگان آنها برگزار شد و در این جلسه جناب آقای دکتر کورش پرویزیان به اتفاق آرا مجددا بعنوان ریاست شورای عالی کانون انتخاب گردید.