اطلاعیه خبری کانون بانکها

1399/02/03
169 مشاهده

بسمه تعالی

 

اطلاعیه خبری کانون بانکها

بنا به پیشنهاد مشترک شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها و مؤسسات مالی واعتباری خصوصی، صندوق توسعه ملی با استمهال  سه ماهه در پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل قراردادهای عاملیت ارزی وریالی  موافقت نمود. اقساط شامل مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا به استناد بخشنامه بانک مرکزی می باشد.

مفاد ابلاغیه صندوق توسعه ملی تحت شماره 99/16250/ص مورخ 1399/01/31 به شرح زیر می‌باشد:

احتراماً عطف به نامه شماره 68/ه‍ ب مورخ 99/1/17 شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درخصوص مساعدت و حمایت از تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی بدلیل شرایط بوجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا به استحضار می‌رساند موضوع در جلسه مورخ 99/1/26 هیات عامل صندوق مطرح و با پیشنهاد امکان استمهال سه (3) ماهه در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل قراردادهای عاملیت ارزی و ریالی موافقت شد. ضمناً تاکید می‌گردد که هر تقاضا از سوی بانک عامل باید به طور مجزا به همراه اسناد مربوطه از جمله درخواست متقاضی و تایید موضوع توسط آن بانک، برای صندوق ارسال گردد. همچنین افزایش دوران بازپرداخت اقساط شامل مشاغل آسیب‌دیده از شیوع کرونا (به استناد بخشنامه‌های بانک مرکزی از جمله بخشنامه شماره 98/441875 مورخ 98/12/21) بوده و حداکثر در سقف اختیارات هیات عامل صندوق (حداکثر افزایش دوساله دوره تامین مالی با احتساب افزایشات احتمالی قبلی حسب درخواستهای ارسالی آن بانک) امکان‌پذیر است.

 

                                                                                        کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی