پديده جديد اجاره يا واگذاري كارت بانكي به اشخاص غير

1397/10/05
313 مشاهده

یکی از شرایط افتتاح حسابهای بانکی احراز هویت از متقاضیان حساب و مستندسازی مشخصات آنان از طریق کارت ملی و شناسنامه آنان می‌باشد و بویژه آنکه در تراکنشهای الکترونیکی بانکی کدملی دارندگان کارت بانکی همراه سایر مشخصه‌های تراکنش به سیستم مرکزی بانکهای مربوطه مخابره می گردد.

بنابراین علیرغم آنکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.

بنابراین در صورتیکه اشخاص نخواهند بلحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات وبا جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب نموده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی بحساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند و بدین ترتیب و بعد از مدتی افتتاح کننده حساب متوجه می گردد که از طریق کارت بانکی ایشان معاملاتی انجام گرفته است که مالیاتهای متعلقه بعهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی گردیده‌اند.

بدین مناسبت به همه دارندگان کارتهای بانکی و صاحبان حسابهای جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چکهای بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا اکیداً خودداری نموده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و ... قرار ندهند.