همایش بانکهای خصوصی ایران و کره جنوبی

1396/06/16
451 مشاهده

همایش بانکها و موسسات خصوصی ایران وکره جنوبی در روز های 15 الی 17 شهریور به دعوت اتحادیه بانکهای کره جنوبی با حضور تعدادی از مدیران عامل واعضای هیأت مدیره ومتخصصین بانکهای دو کشور در مرکز سئول در حال برگزاری می باشد. ظرف دو روز گذشته مدیران بانکهای دو کشور با مواضع، نیازها، همچنین تنگناهای اجرائی درافزایش مناسبات بانکی یک دیگر آشنا شده و بررسی های لازم را به عمل آوردند و توانستند دراین زمینه ها تفاهماتی داشته باشند که دراختتامیه این همایش نسخه ای از تفاهمات بعمل آمده مبادله خواهد شد. رئوس آنها افزایش مبادلات ارزی غیر دلاری، توسعه مناسبات و عملیات بانکی فیمابین،استفاده از فناوری های نوین ومبادله تجربیات وآموزش توسط متخصصین یک دیگر واعزام کارشناسان ویا کارکنان یک دیگر دراین زمینه ها خواهد بود. لازم به ذکر است هیأت اعزامی بانکهای خصوصی ایران با سفیر جمهوری اسالمی ایران در کره جنوبی نیز ملاقات کردند.