اساسنامه

 اساسنامه مؤسسه غیرانتفاعی کانون بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانیان

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده 1-

نام:

 

مؤسسه غیرانتفاعی کانون بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانیان که در این اساسنامه بطور اختصار" کانون" نامیده می شود.

ماده 2-

شخصیت حقوقی:

 

کانون موسسه‌‌ای ست غیرانتفاعی، متشکل از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی که به عضویت کانون پذیرفته شده‌اند و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد.

ماده 3-

شرایط عضویت:

 

شرایط عضویت، استعفا از عضویت و اخراج هریک از اعضا بموجب آیین نامه مصوب شورای عالی کانون تعیین خواهد شد.

ماده 4-

تابعیت، حوزه فعاليت و اقامتگاه قانوني:

 

تابعیت کانون ایرانی است و حوزه فعاليت آن سراسر كشور مي‌باشد. مرکز اصلی کانون درتهران می باشد. کانون می تواند بنا به پیشنهاد هیات عامل وتصویب شورای عالی در هر نقطه از کشور دفاتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده 5-

مدت کانون:

 

مدت کانون از تاریخ تاسیس نامحدود است.

فصل دوم: موضوع و اهداف :

ماده 6-

موضوع فعالیت قانونی و اهداف کانون به شرح ذیل است:

 

6-1- ایجاد هماهنگی، وحدت رویه در عملیات بانکی و همکاری بین اعضای کانون و تلاش در جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات و استقرار روش‌های نوین بانکداری منطبق با بانکداری اسلامی و ضوابط بانک مرکزی.

 

6-2- هماهنگی بین اعضا در امور آموزشی، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعضا، همکاری با بانک مرکزی، و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای گسترش خدمات بانکداری و مطالعات در زمینه‌های پولی و بانکی و سایر زمینه‌های مرتبط با فعالیت کانون و ارائه نظرات مشورتی حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین پولی و بانکی به کلیه مراجع ذیربط و پیوستن به انجمن‌ها و موسسات مشابه.

 

6-3- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضاء در کلیه مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح قانونی راساٌ یا به نمایندگی از اعضا، یا از طریق انتخاب وکیل و پشتیبانی از آنان در مراجع و سازمان‌های ذیربط و پیگیری حل مشکلات عمومی و مشترک اعضای کانون در کلیه مراجع و دفاع از منافع مشترک آن‌ها درمراجع و سازمان‌های دولتی و ملی و مراجع قضائی و حل اختلاف بطور مستقل یا با تقبل نمایندگی آنها در برابر سایر مراجع اعم از قضائی و اداری و انتظامی و نهادهای عمومی غیر دولتی.

 

6-4-  حکمیت و داوری بین اعضاء و نصب داور درخصوص رسیدگی به اختلافات یا دعاوی بین اعضاء و یا دعاوی اعضاء با سایر اشخاص درصورت توافق اصحاب دعوی با رعایت قوانین و مقررات ذیربط.

 

6-5- سایر معاملات، اقدامات و فعالیت‌هایی که در جهت نیل به اهداف و فعالیت‌های قانونی کانون مورد نیاز است.

فصل سوم: ارکان کانون

ماده 7-

ارکان کانون به ترتیب عبارتند از:

 

- شورای عالی

-  هیات عامل

- دبیر کل

- بازرس قانونی

ماده 8-

شورای عالی:

 

شورای عالی متشکل از نمایندگان کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو کانون به عنوان بالاترین رکن کانون اختیارات سیاست‌گذاری درکلیه امور مربوط به کانون از جمله درموارد زیر را بر عهده دارد:

 

8-1- هرگونه تغییر یا اصلاح در اساسنامه با پیشنهاد حداقل 5 نفر از اعضا یا با پیشنهاد هیات عامل با رای موافق حداقل بیش از دو سوم اعضاء.

 

8-2- اتخاذ تصمیم راجع به گزارش سالانه هیات عامل و بازرس قانونی و تصویب صورت‌های مالی کانون؛

 

8-3- تصویب خط مشی سالیانه کانون و نیز اتخاذ تصمیم راجع به برنامه‌های پیشنهادی هیات عامل و نیز تصویب کلیه آیین نامه‌های مورد نیازکانون.

 

4- 8- تصویب بودجه سالانه و اتخاذ تصمیم راجع به چگونگی بهره برداری از منابع مالی کانون در حدود مقررات این اساسنامه؛

 

8-5- انتخاب اعضای هیات عامل .

 

6- 8- انتخاب دبیرکل و حسابرس و بازرس قانونی کانون و تعیین حق‌الزحمه بازرس و نیز حقوق و مزایا و پاداش دبیرکل؛

 

8-7- اتخاذ تصمیم در مورد میزان حق عضویت سالانه اعضا بر اساس پیشنهاد هیات عامل؛

 

8- 8- اتخاذ تصمیم در مورد تعیین میزان حق پذیرش اعضا جدید بر اساس پیشنهاد هیات عامل؛

 

8-9- اتخاذ تصمیم در مورد تعیین یک روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های کانون. 

 

8-10- اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون و نحوه تصفیه آن با رای موافق بیش از دو سوم اعضاء .

 

8-11- اتخاذ تصمیم راجع به هر موضوع دیگرکه درحدود موضوع و اهداف کانون از طرف هر یک از اعضا ، هیات عامل، دبیر کل و یا بازرس قانونی کانون  پیشنهاد و در جلسه شورای عالی منتهی به اتخاذ تصمیم می‌گردد.

تبصره 1: علاوه بر جلسات عادی مستمر، جلسه سالیانه شورای عالی بنا به دعوت هیأت عامل، حداکثر تا پایان تیرماه هرسال مالی به منظور استماع گزارش بازرس قانونی و نیز گزارش هیأت عامل در مورد حساب‌ها و تراز مالی مؤسسه و تصویب آن با حضور بازرس قانونی کانون تشکیل خواهد شد.

تبصره 2:  تصمیمات شورای عالی کانون که در حدود قوانین و مقررات با رعایت اساسنامه اتخاذ می‌شود پس از ابلاغ برای کلیه اعضا لازم الرعایه خواهد بود و ضمانت اجرای تخلف از اجرای تصمیمات شورای عالی در آیین‌نامه شرایط عضویت موضوع ماده 3 اساسنامه پیش بینی می‌شود.

آرا و تصمیمات نمایندگان اعضا در شورای عالی و هیات عامل درحکم آرا و تصمیمات بانک‌ها و موسسات عضو کانون می‌باشد.

تبصره 3:  کلیه جلسات شورای عالی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با رأی موافق اکثریت نصف به علاوه یک اعضا حاضر معتبر خواهد بود به استثنا جلسات مربوط به اصلاح اساسنامه و یا انحلال کانون که حضور و رأی موافق بیش از دو سوم اعضا ضروری است.

رئيس شوراي عالي و قائم‌مقام وی طبق آيين‌نامه‌اي که به تصويب شوراي عالي مي‌رسد انتخاب مي‌شوند. نحوه تشکیل جلسات و اخذ تصمیم شورای عالی مطابق با آیین نامه مصوب شورا خواهد بود. جلسات ماهانه و فوق العاده شورای عالی در محل کانون برگزار خواهد شد، مگر آنکه شورای عالی بنا به ملاحظات خاص، محل دیگری را تعیین نماید.

تبصره 4:  شورای عالی می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هيات عامل يا دبیرکل کانون تفویض نماید.

ماده 9-

هیات عامل

 

هیات عامل کانون متشکل از  حداقل 3 و حداکثر 5 عضو اصلی می‌باشد که توسط شورای عالی برای يک دوره 2 ساله از بين اعضاي شورا یا خارج از اعضاء انتخاب می‌شوند. تا زمانی که تشریفات مربوط به انتخاب اعضای جدید هیات عامل و ثبت مصوبه در اداره ثبت شرکت‌ها و انتشار در روزنامه رسمی کشور انجام نگیرد، اعضای قبلی همچنان مدیریت کانون را بر عهده خواهند داشت.

تبصره1:  هیأت عامل در اولین جلسه بعد از انتخاب توسط شورای عالی، یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود برای مدت دو سال انتخاب خواهند کرد.

جلسات هیأت عامل بنا به دعوت رئیس و درغیاب وی، نایب رئیس از طریق ارسال دعوت نامه کتبی و با درج دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیأت عامل با رأی موافق اکثریت حاضرین معتبرخواهد بود.

حداقل دو نفر از اعضای هیأت عامل و دبیرکل کانون می‌توانند به صورت فوق‌العاده دعوت هیأت عامل را درخواست کند. 

عدم معرفی نماینده حقیقی توسط اعضا هیأت عامل ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتخاب درجلسه شورای عالی کانون و نیز غیبت غیرموجه بیش از پنج جلسه متوالی یا 10 جلسه متناوب درجلسات هیأت عامل، به منزله استعفا تلقی می‌شود و رئیس هیأت عامل باید نسبت به دعوت شورای عالی برای تکمیل اعضا هیأت عامل اقدام کند.

تبصره2: هیات عامل به اقتضای نیازهای کانون و اعضاء می‌تواند کمیسیون‌های تخصصی برای تحقیق، تبادل نظر و مشاوره بر اساس آیین نامه مصوب شورای عالی تشکیل دهد. رئیس کمیسیون‌های تخصصی پس از انتخاب توسط اعضای کمیسیون، با حکم دبیر کانون منصوب می شوند.

ماده 10-

وظایف هیات عامل:

 

به غیر از امور مربوط به صلاحیت شورای عالی کلیه امور مربوط به اداره و مدیریت کانون در اختیار هیات عامل می باشد. امور ذيل از جمله وظایف و اختیارات هیات عامل است:

استخدام نیروهای مورد نیاز کانون یا خاتمه خدمت آنان، عقد قرارداد به منظور خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز کانون.

اخذ وام یا تسهیلات مورد نیاز از بانک‌ها و موسسات مجاز و افتتاح حساب نزد بانک‌ها با تصویب شورای عالی.

همچنین دفاع از کلیه دعاوی له یا علیه کانون در کلیه مراجع قضایی و اداری، سازمان‌ها و مراجع قانونی ذیربط و نیز اقدام به طرح هرگونه دعوی یا شکایت از طرف و بنام کانون در داخل یا خارج کشور و در کلیه مراجع ذیصلاح قانونی از جمله مراجع قضایی و تعزیراتی و شوراهای حل اختلاف و نهادها و مراجع نظارتی، دارای کلیه اختیارات مندرج در ماده 32  قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن حق توکیل به غیر ولو کرارآ.

تبصره1: سایر اختیارات هیات عامل توسط شورای عالی  بطور کلی یا در هر مورد خاص تعیین می‌گردد.

تبصره2: هیات عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به دبیر کل کانون تفویض نماید.

ماده 11-

دبیرکل کانون:

 

شورای عالی کانون بنا به پیشنهاد هیات عامل از بین افراد با تجربه و آگاه به مسایل پولی و بانکی یک نفر را به سمت دبیرکل کانون برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد دبیر کل بلامانع است. دبیرکل عالی‌ترین مقام اجرایی کانون محسوب می شود و در حدود وظایف مقرر در این اساسنامه و مصوباتی که به تصویب شورای عالی یا هیات عامل می‌رسد مدیریت کانون را بر عهده خواهد داشت و حق شرکت در جلسات هیات عامل را دارد. حدود اختیارات دبیر کل توسط هیات عامل تعیین می‌گردد.

تبصره1: دبیرکل با تصویب هیات عامل نماینده کانون در کلیه مراجع قضایی و ادارات دولتی، نهادها، سازمان‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی بوده و حق طرح دعوی و یا دفاع از دعوی در تمامی مراحل دادرسی و اداری با حق توکیل به غیر ولو کراراً را دارد.

تبصره 2: کلیه اسناد مالی و تعهد آور اعم از چک و قراردادها و امثال آن می‌بایستی به امضای دبیر کل کانون و یکی از اعضای هیات عامل برسد. مکاتبات عادی با امضای دبیر کل معتبر خواهد بود.

ماده 12- 

حسابرس و بازرس قانونی :

 

شورای عالی یک موسسه حسابرسی  یا یک نفر حسابدار خبره را بعنوان حسابرس و  بازرس قانونی کانون برای مدت یک سال انتخاب نماید. حق الزحمه بازرس از محل منابع کانون با تصویب شورای عالی تعیین و پرداخت می‌گردد.

تبصره1: بطور کلی اختیارات و نیز مسئولیت‌های قانونی حسابرس و بازرس قانونی کانون براساس مقررات قانون تجارت می‌باشد.

تبصره 2: بازرس موظف است با اطلاع دبیرکل کانون دفاتر و اسناد مالی کانون را رسیدگی نموده و ضمن اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی گزارش خود را درمورد صورت‌های مالی و گزارش هیات عامل را حداکثر ظرف یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه شورای عالی از طریق دبیر کل کانون به شورا ارایه نماید.

فصل پنجم- سال مالی و منابع مالی کانون:

ماده 13-

سال مالی کانون از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثناء سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس کانون خواهد بود.

منابع مالی کانون به شرح زیر است:

الف- حق عضویت سالانه و حق پذیرش اعضای جدید که باتصویب شورای عالی بابت عضویت درکانون پرداخت می‌شود.

ب- مبالغی که هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو بر حسب مورد، طبق تصمیم شورای عالی بابت تامین هزینه‌های پیش بینی نشده پرداخت می‌نمایند.

پ- هدایای نقدی و غیر نقدی و کمک‌هایی که از طرف اعضا و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به کانون اهداء می‌شود.

تبصره1: حق پذیرش و حق عضویت پرداختی اعضا قابل استرداد نیست.

تبصره2: بطور کلی فعالیت کانون غیرانتفاعی است و هیچ‌گونه سودی از محل درآمدهای کانون بین اعضا تقسیم نخواهد شد. در پایان هر سال مالی بدهی‌های حل شده و نیز هزینه‌های اداری، حقوق و پاداش کارکنان و کارشناسان، هزینه استهلاک، سایر عوارض دولتی کسر و پرداخت می‌شود و مابقی در جهت توسعه امکانات و پیشبرد اهداف کانون مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

فصل ششم- مقررات مختلف:

ماده 14-

کانون در موارد زیر منحل می‌گردد:

الف-  با تصویب شورای عالی در مواردی که دستیابی به موضوع و اهداف کانون، مقرر در این اساسنامه به تشخیص شورای عالی غیر ممکن شود.

ب- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار دایر بر انحلال کانون.

تبصره: در مواردی که شورای عالی رای به انحلال کانون دهد یک نفر شخص حقیقی یا شخص حقوقی را به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد نمود. وظایف مدیر تصفیه از طرف شورای عالی تعیین می‌شود.

ماده 15-

در صورتی‌که کانون منحل شود ، تکلیف دارائی‌های آن نیز در همان جلسه، برابر مفاد این اساسنامه با رعایت مقررات جاری توسط شورای عالی مشخص می‌گردد.

ماده 16-

چنان‌چه هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو کانون به هر دلیلی منحل و یا سلب صلاحیت و یا به موجب حکم مراجع قضایی و یا هر مرجع ذیصلاح دیگری ورشکسته و یا تعطیل شود نسبت به دارائی‌های کانون حقی ندارد و در این قبیل موارد حقوق مربوط جزء دارائی‌های کانون باقی می‌ماند.

ماده 17-

کلیه تصمیمات شورای عالی و هیات عامل در خصوص:

1- اصلاح اساسنامه

2- انتخاب هیات عامل و بازرس قانونی

3- تصویت صورت‌های مالی کانون

4- انتخاب دبیر کل کانون

5- انحلال کانون و تعیین مدیر تصفیه

باید در اداره ثبت شرکت‌ها و نیز روزنامه رسمی کشور ثبت و منتشر شود.

ماده 18-

موضوعات پیش بینی نشده در این اساسنامه تابع قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مرتبط خواهد بود.

ماده 19-

این اساسنامه در 19 ماده تنظیم و در تاریخ 1393/05/01 به امضاء کلیه اعضا ( موسسین) رسید و تمامی صفحات آن امضاء شد.