مقالات

1 مقاله
نوع مقاله
کنفرانس یا ژورنال

سود مورد انتظار در تسهيلات بانكي

عنوان مقاله سود مورد انتظار در تسهيلات بانكي
نویسندگان علي نظافتيان    
نوع مقاله علمی و پژوهشی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده سود مورد انتظار در تسهيلات بانكي
لغات کلیدی سود    
دانلود دانلود