مقالات

3 مقاله
نوع مقاله
کنفرانس یا ژورنال

سود مورد انتظار در تسهيلات بانكي

عنوان مقاله سود مورد انتظار در تسهيلات بانكي
نویسندگان علي نظافتيان    
نوع مقاله علمی و پژوهشی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده سود مورد انتظار در تسهيلات بانكي
لغات کلیدی سود    
دانلود دانلود

چالش های فقهی فرآیندهای بانکی

عنوان مقاله چالش های فقهی فرآیندهای بانکی
نویسندگان علي نظافتيان    
نوع مقاله مقالات ژورنالی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده چالش های فقهی فرآیندهای بانکی
لغات کلیدی فقهي    
دانلود دانلود

برگشت از شوراي نگهبان

عنوان مقاله برگشت از شوراي نگهبان
نویسندگان علي نظافتيان    
نوع مقاله علمی و پژوهشی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده برگشت از شوراي نگهبان
لغات کلیدی شوراي نگهبان    
دانلود دانلود