مقالات

1 مقاله
نوع مقاله
کنفرانس یا ژورنال

چالش های فقهی فرآیندهای بانکی

عنوان مقاله چالش های فقهی فرآیندهای بانکی
نویسندگان علي نظافتيان    
نوع مقاله مقالات ژورنالی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده چالش های فقهی فرآیندهای بانکی
لغات کلیدی فقهي    
دانلود دانلود