مقالات

7 مقاله
نوع مقاله
کنفرانس یا ژورنال

سود مورد انتظار در تسهيلات بانكي

عنوان مقاله سود مورد انتظار در تسهيلات بانكي
نویسندگان علي نظافتيان    
نوع مقاله علمی و پژوهشی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده سود مورد انتظار در تسهيلات بانكي
لغات کلیدی سود    
دانلود دانلود

چالش های فقهی فرآیندهای بانکی

عنوان مقاله چالش های فقهی فرآیندهای بانکی
نویسندگان علي نظافتيان    
نوع مقاله مقالات ژورنالی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده چالش های فقهی فرآیندهای بانکی
لغات کلیدی فقهي    
دانلود دانلود

برگشت از شوراي نگهبان

عنوان مقاله برگشت از شوراي نگهبان
نویسندگان علي نظافتيان    
نوع مقاله علمی و پژوهشی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده برگشت از شوراي نگهبان
لغات کلیدی شوراي نگهبان    
دانلود دانلود

تحولات در مقررات قانون صدور دسته چك

عنوان مقاله تحولات در مقررات قانون صدور دسته چك
نویسندگان كانون بانكها    
نوع مقاله علمی و پژوهشی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده تحولات در مقررات قانون صدور چك
لغات کلیدی چك    
دانلود دانلود

گزارش شناخت بانكهاي عمان

عنوان مقاله گزارش شناخت بانكهاي عمان
نویسندگان گروه مطالعات و پژوهش كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي    
نوع مقاله مقالات علمی ترویجی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده گزارش شناخت بانكهاي عمان
لغات کلیدی بانك-عمان-    
دانلود دانلود

گزارش تجربه ادغام بانكها

عنوان مقاله گزارش تجربه ادغام بانكها
نویسندگان گروه مطالعات و پژوهش كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي    
نوع مقاله مقالات علمی ترویجی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده بررسي چگونگي ادغام بانكها در ايران و تعدادي از كشورهاي ديگر
لغات کلیدی ادغام-تملك-اكتساب    
دانلود دانلود

آشنايي با اتحاديه بانكهاي كره جنوبي

عنوان مقاله آشنايي با اتحاديه بانكهاي كره جنوبي
نویسندگان گروه مطالعات و پژوهش كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي    
نوع مقاله مقالات علمی ترویجی
کنفرانس/همایش ژورنال
چکیده اتحاديه بانكهاي كره جنوبي
لغات کلیدی اتحاديه-بانك-كره جنوبي    
دانلود دانلود